BuiltWithNOF
Spolupráce

Spolupracujeme:


v rámci snahy vyhovět co nejširšímu okruhu požadavku našich zákazníků jsme navázali úzkou obchodní a technickou spolupráci s více firmami, které se zabývají výrobou a dodávkami zařízení a služeb v naší oblasti.

Tato spolupráce s sebou přináší výhodu větší variability nabízených řešení s cílem plného vyhovění přání a požadavků zákazníka se zachováním příznivé ceny.
V rámci konzultace na místě u zákazníka se snažíme najít vice variant řešení a každý zákazník má tak možnost sám, s naší odbornou pomocí, volit nejlepší řešení.

Dovolte, abychom spolupracující firmy krátce představili:

ATER, s.r.o. - dodavatel strojů a zařízení pro vodní hospodářtví

ATMOS - Chrást, s.r.o. - výroba šroubových kompresorů pojízdných, stacionárních, speciálních a široký sortiment pneumatického nářadí.

AVATES, a.s. - opravy, údržba a investiční výstavba technologických zařízení

ELEKTROMECHANIKA,v.d. - opravy elektrických motorů, elektrických strojů a přístrojů, kalová čerpadla

KUBÍČEK VHS, s.r.o. - výroba dmychadel pro přetlakovou nebo podtlakovou přepravu vzduchu a plynů

LuToS, a.s. - vývoj výroba a prodej Rootsových dmychadel

RAYMAN spol. s r.o. - specialista na projekci, dodávku a zajišťování montáže pneumatické dopravy a vzduchotechniky.

SiPoR s.r.o - dodavatel kompletních řešení v oblasti regulovaných pohonů.

TOPOL WATER, s.r.o. - komplexní řešení čištění odpadních vod

VESKOM group - služby v energetických oblastech, dodávky, montáže a servisy zařízení.

VSK Profi - tlaková vzduchotechnika a příslušenství
 

[Home] [O firmě] [Spolupráce] [Mapa] [Kontakt]